Onze nieuw koning Tom van den Brand

Tom van den Brand is zaterdag 25 september j.l. koning geworden van handboogschutterij Sint Antonius Nijnsel. Daarvoor werd hij getooid met het aloude koningsschild van de schutterij. Riky van Acht klasseerde zich als prins en Gerard Kluijtmans eindigde als ridder.
De strijd om de koningstitel ging voor Tom niet van een leien dakje. De finalisten moesten in zes sets van elk drie pijlen elkaar af zien te troeven. De eerste set verliep gelijk. De volgende twee sets was Riky met ruime scores (26 en 24) de baas over Tom (20 en 19). Tom liet zich niet zomaar uit het veld slaan en kwam ijzersterk terug met 26 en 26; Riky 17 en 20. Toen stond het dus gelijk met ieder vijf setpunten. Dan volgt er zoals gebruikelijk een shoot-off. Ieder schiet één pijl; de pijl met de hoogste score is winnaar. Dan zijn de zenuwen echt tot het uiterste gespannen. Riky scoorde een 7 en Tom een 8; hij was daarmee de winnaar en werd een waardige opvolger van de vorig jaar overleden jaar overleden koning Toon Relou.

De strijd om de ridder-titel was voor Gerard Kluijtmans. Hij bleef zijn tegenstander, Gerrit Swinkels, overduidelijk de baas door drie van de zes sets te winnen.
De voorronde van 30 pijlen was Gerrit Swinkels duidelijk favoriet (197) gevolgd door Riky van Acht (190) en Tom van van den Brand (190). Johan Schepers was nummer 4 met 187, Gerard Kluijtmans 184, Jan Nolle 144 en Jan van der Aa 77. Jan was na de voorronden als zevende geëindigd en kreeg daarvoor de nartitel.
De daaropvolgende afvalronden sloot Riky af met 61 punten, Tom 55, Gerard 48, Jan Nolle 43 en Gerrit 42 punten. In de halve finalerondes waren Riky en Tom hun tegenstanders (respectievelijk Gerrit en Gerard) overduidelijk de baas door drie sets te winnen.
Pieter Breugel
Sinds 2008 heeft handboogvereniging Pieter Breugel uit Son en Breugel onderdak bij hun Nijnselse collega’s. Ook deze club heeft zaterdag de strijd om de koningstitels gehouden. Daar waren wonderwel de schutters, die nog niet zo lang de sport beoefenen als hun Nijnselse collega’s tot flinke prestaties in staat. Ook hun strijd verliep zoals gebruikelijk volgens het schema van Antonius. Koning werd Valentin Pricop, prins Bas van Zon, ridder Jolanda Rouwendal-Graaf; houtkoning Peter van der Linden; jeugdkoning recurve Jesper van Zon; barebow jeugdkoning Iza van Zon.

       

De uitslag is te zien onder Uitslagen, koningschieten.

Het fotoverslag is te zien in het Menu foto’s 2021

Koning Toon overleden

Vandaag, 26 april 2020, hebben wij met ons allen onze koning, Toon Relou, uitgeleide gedaan bij zijn reis naar het crematorium in Uden.
Op 20 april 2019 is hij koning geworden en precies een jaar later, 20 april 2020, is Toon overleden. Hij was een van de velen die door het coronavirus werd getroffen. Aanvankelijk leek hij wat op de krabbelen, maar helaas op onze gebruikelijke clubavond maandagavond 20 april moest hij zich overgeven.
Na steeds tijdens het koning schieten ergens in de middenmoot te zijn geëindigd, wist Toon dus op 20 april vorig jaar van meet af aan de koppositie te nemen en deze jaarlijkse strijd op een vorstelijke manier af te sluiten met de koningstitel.
Traditiegetrouw wordt de regerende koning thuis feestelijk afgehaald voor de nieuwe strijd. Toon was er al op voorbedacht, want enkele weken geleden informeerde hij al hoe dat dit jaar zou gaan op zaterdag 25 april. Hij was immers met zijn Riekie verhuisd naar een comfortabel appartement op het Bastion. Vanaf het balkon hield hij vorstelijk alles in de gaten wat er te doen was.
Helaas heeft de natuur anders beslist: wij moesten op aanwijzing van hogerhand het koning schieten uitstellen. De overgang van de zomer- naar de wintertijd 24 oktober leek ons een geschikt alternatief.
Helaas. Toon zal de strijd niet mogen aangaan om zijn titel te verdedigen. De natuur had hem in zijn greep gekregen. Zo sterk als wij hem altijd hebben gekend in de voorbije 42 jaar, zo snel moest hij het nu afleggen. Hij leek terug te komen, maar helaas verliep het anders.
Toon was een trouw lid, nooit was het te veel als wij een beroep op hem deden. Dat ging dan vooral als er wat getimmerd, gemetseld of wat ook moest worden. Wit hoedje op; zijn metselemmer was zijn vaste uitrusting met daarin de duimstok, stumpke timmermanspotlood, een hamer, metseltouw en een troffel. Eerst bekijken, want meten is weten. Als we wat haast wilden maken, trapte hij op de rem: het moet toch goed worden, of nie dan?
In 2010 trad hij toe tot het bestuur van de club: jawel als commisaris onderhoud en materieel. Helaas maakt hij zijn zittingsperiode niet vol.
Op het punt van schieten was Toon een stille; aan wedstrijden deed hij praktisch altijd mee.
Soms schoot hij figuurlijk uit zijn slof met flinke scores. Zelfs zorgde hij voor een primeur, want in 2009 behaalde hij zilver op het landelijk bondskampioenschap indoor.
Op schietgebied had hij nog een bijzondere eigenschap. Op de Koningsspelen, de straatspeeldag en op het oogstfeest bij Hoeve Strobol wist Toon de kleine jeugd op speelse wijze onder de boog te zetten. Hij genoot dan zichtbaar als zijn pupil hoe klein of groot ook een perfect schot wist te lossen. Het kleine grut dat wat afstandelijk stond toe te kijken, sleepte hij als het ware naar de schietlijn en duwde ze een boog in de hand. Hij kreeg het klaar. Mooi om te zien.
Toon ontpopte zich op onze clubavonden als iemand die overal van alles af wist. Wie heeft waar grond of een huis gekocht of over het aantal koeien en/of varkens een boer had, wie was gestopt of anderszins ging veranderen: hij wist het naadje van de kous. Vroeg je, of dat echt allemaal zo was en hoe hij dat wist, kreeg je steevast het antwoord: omdat ik het weet en omdat ik het zeg. Einde discussie.
Helaas is het nu definitief einde discussie. Wij wensen zijn vrouw, Riekie, sterkte met het verwerken van dit afscheid.

Toon dank voor alles.
O, ja, wil je nog even een goed woordje doen bij je naamgenoot uit Padua?

 

Handboogbaan gesloten

In aansluiting aan het landelijk beleid en op aanwijzing van de Nederlandse Handboogbond is ons clubgebouw voorlopig gesloten tot 6 april 2020. Onze wekelijkse clubavond op maandag vervalt dus.

Ook onze gastvereniging Pieter Breugel heeft om dezelfde redenen besloten haar activiteiten bij ons op donderdag voorlopig op te schorten.

 

Stevige nederlaag van Sint Antonius en Pieter Breugel

Het is intussen een goede gewoonte om twee keer per jaar de strijd aan te binden met onze collega’s van Krijgsman Soranus uit Lieshout. Maandag 24 juni j.l. kwamen de dames en heren uit Lieshout op bezoek. Zij waren met acht schutters, wij traden aan met zeven schutters. Volgens traditie was ook Pieter Breugel present met drie schutters. Jolanda en Jan-Willem Rouwendal, en Ariejan de Vroom. Ook nu weer hadden we afgesproken om te schieten om het gemiddelde van elke vereniging. Onze gasten schoten in totaal 32 punten boven hun gemiddelde. Wij zaten er exact 100 punten onder en Pieter Breugel eindigde met 74 punten in de min. Daarmee ging de zege andermaal naar onze gasten uit Lieshout. Die flinke nederlaag mocht overigens de pret niet drukken, want de wedstrijd verliep in een uiterst gemoedelijke sfeer. Leeftijdsverschil of de hitte van de dag aanvoeren als excuus, zeker niet. Het is in deze sport zaak om gewoon goed te schieten. Dat maakt het juist spannend.

Onze individuele resultaten waren: Jan van der Aa -36(87-123); Riky van Acht -23(147-170); Tom van den Brand -7(163-170); Gerard Kluijtmans -26(154-180); Jan Nolle 0(135-135); Toon Relou 8(178-170); Gerrit Swinkels -16(174-190).

Bij Pieter Breugel ging het resultaat eveneens in de min: Jan Willem Rouwendal -14(161-175); Jolanda Rouwendal -13(157-170); Ariejan de Vroom -47(70-117).

Jan van der Aa en Ariejan de Vroom schoten met de longbow.

’t Vressels Bos beker naar Breugel

Donderdag 25 april j.l.; vanwege 2ePaasdag verviel de oefenavond op maandag en dus was het tijd voor de wisseltrofee van “Camping ’t Vressels Bos”. De opkomst was iets minder, maar niettemin was het enthousiasme groot. De schenkers, Piet en Maria Sanders konden dit keer niet komen, omdat zij in de namiddag hun pasgeboren kleindochter thuis kregen.

Acht schutters van Sint Antonius en vier van Pieter Breugel stonden aan de schietlijn. Evenals vorig jaar telden niet alleen de gebruikelijke scores, maar wiens pijl op de scheidingslijn tussen twee ringen doel trof mocht beide waarden noteren. Dat leverde soms aardige en verrassende resultaten op. Vooral was het de kunst om het lijntje tussen de roos en de inner-ten te treffen; een dergelijke treffer telde immers als 10 plus 10. Het was duidelijk, dat als je de randjes ervan af loopt, je de meeste punten scoort. Het was, zoals te verwachten was, een zeer geanimeerde wedstrijd.

Gelukkig voor Pieter Breugel en de familie Rouwendal bleef de beker behouden voor de Breugelaars, Jan Willem was de winnaar, waar Jolanda hem vorig jaar in de wacht kon slepen. De uitslag was:

1. Jan Willem Rouwendal(PB)           294 
2. Toon Relou                                        286
3. Tom van den Brand                         280
4. Gerard Kluijtmans                           278
5. Ariejan de Vroom(PB)                     252 bare bow
6. Gerrit Swinkels                                 248
7. Riky van Acht                                    234
8. Jan Nolle                                             206
9. Jolanda Rouwendal-Graaf(PB)       203
10. Peter van der Linden(PB)             190 (1xm)     hout
11. Jan van der Aa                                 190 (5xm)     hout
12. Martien van den Brand                 176

 

Toon Relou nieuwe koning

Toon Relou is zaterdag 20 april j.l. onze nieuwe koning geworden als opvolger van Gerard Kluijtmans. Met deze titel zette Toon een prachtige prestatie neer in zijn 41-jarige schuttersloopbaan. Dat was zeker te danken aan zijn standvastige houding, waarin hij zich door niets en niemand liet beïnvloeden. 
In de voorronde van dertig pijlen zette Toon zijn bedoelingen neer: de hoogste score van de overige deelnemers, 203 punten. De daaropvolgende afvalronden vergden het uiterste van iedereen, want wie in drie pijlen de laagste score had, kon zijn materiaal inpakken. Toon Relou, de gebroeders Tom en Martien van den Brand en Jan van der Aa gingen over naar de halve finale. De echte strijd om de titels ging over vijf sets van elk drie pijlen. Wie met de drie pijlen het hoogst scoorde kreeg twee setpunten. Wie het eerst zes setpunten wist te behalen was winnaar. Martien van den Brand en Jan van der Aa gingen om de titel van ridder. Martien won meteen de eerste twee sets. Jan van der Aa ging met de volgende twee sets aan de haal. In de laatste set scoorde Martien 26 en Jan met zijn kale longbow slechts 10 punten. 

De strijd om de koningstitel ging tussen Tom van den Brand en Toon Relou. Hier gingen de twee schutters tegen elkaar op, want om beurten wonnen zij een set. In de vijfde set moest de beslissing vallen. Die wist Toon met een score van 23 te winnen van Tom die maar 11 punten wist te vergaren. 
Voor Toon was de strijd nog niet gestreden, want als de nieuwe koning moest hij proberen om keizer Gerrit Swinkels van de troon te stoten. Die strijd ging op en af. Na vijf sets hadden zij ieder 5 setpunten. Bij zo’n gelijke stand moet een zogeheten shoot-off de beslissing brengen; de pijl van de schutter die het dichtst bij het midden van het doel komt, is winnaar. Dat was dit keer overduidelijk, want Gerrit scoorde slechts een 2 en Toon een flinke 6. Mocht Toon in de komende twee jaar zijn koningstitel behouden dan is hij de nieuwe keizer. Gerard Kluijtmans kreeg de titel van nar.
De complete uitslag staat in het menu onder Koning schieten uitslag.

Pieter Breugel
De traditionele koningsstrijd bij Sint Antonius had dit jaar een primeur. De schutters van handboogvereniging Pieter Breugel hebben al enkele jaren onderdak in Nijnsel. Ook de schutters van deze club streden zaterdag om de koningstitel. Koning werd wederom André der Kinderen, prins Ariejan de Vroom, ridder Jan Willem Rouwendal. Wicher Fekken werd koning van de houtschutters.

v.l.n.r.: Toon Relou, Tom van den Brand, Martien van den Brand, Gerard Kluijtmans

Handboogschieten houdt het lichaam soepel en de geest actief

Het mooi weerseizoen is op komst en daarmee vragen velen zich af: “Wat zal ik vanmiddag eens gaan doen?” Goede vraag, want er is genoeg te doen en heel veel afwisseling voor jong en oud. Vooral voor de ouderen is het de moeite waard om na te denken hoe zij de vrije tijd buiten gezond en vooral doeltreffend door kunnen brengen. Het ligt misschien niet voor de hand, maar heb je al eens gedacht aan de handboogsport?

Handboogschieten is absoluut geen krachtsport, maar wel een die het concentratievermogen aanspreekt, die het lichaam soepel en de geest actief houdt. Handboogschieten kun je tot op hoge leeftijd beoefenen. Handboogschutterij Sint Antonius kan daarover al 130 jaar een hartig woordje meespreken. Diverse leden van respectabele leeftijd weten nog steeds respectabele scores te behalen. En zijn de scores een keer wat minder: geen probleem: volgende keer beter.

Handboogschutterij Sint Antonius heeft aan de Industrieweg 18 in Nijnsel een geheel eigen accommodatie. Daar is het ’s middags goed toeven als het zonnetje schijnt. Vanaf 18 meter richten de schutters hun pijlen op het doel. En is het weer wat minder, dan verhuist het gezelschap naar binnen om vanaf 25 meter het doel te raken.

De beginnende schutters krijgen in rustige stapjes de fijne kneepjes van de sport bijgebracht. Dat begint overigens op korte afstand. Al naargelang de resultaten gaat het doel verder weg. De ervaring leert, dat dit vrij snel gaat. Het is zeker de moeite waard om kennis te maken met deze sport. De uitvlucht “Dat kan ik toch nooit” komt bij ons niet voor. Sterker nog: de praktijk leert het tegendeel.

Met ingang van mei is iedereen op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur welkom op de schietbaan. De kosten? Daar hebben we het niet over. De club heeft voldoende materiaal om te gebruiken.

Krijgsman Soranus uit Lieshout komt op bezoek

Na enkele telefoontjes hadden we de draad weer opgepakt om elkaar jaarlijks twee keer te ontmoeten. Dit keer kwam Krijgsman Soranus maandag 24 september bij ons op bezoek. Zij hadden een team van acht schutters. Wij, vijf schutters, kregen steun van vier Pieter Breugelschutters (Jolanda en Jan-Willem Rouwendal, Peter van der Linden en Ariejan). Ook nu weer hadden we afgesproken om te schieten om het gemiddelde van elke vereniging.

Onze gasten schoten in totaal 60 punten boven hun gemiddelde. Wij zaten er 43 onder en Pieter Breugel kwam op 17 punten in de plus. Dat leverde voor ons -43+17=-26 punten op. Daarmee waren wij dus winnaar.

Onze individuele resultaten waren: Jan van der Aa -17(88-105); Tom van den Brand -13(169-182); Gerard Kluijtmans -16(177-193); Toon Relou +6(158-152); Gerrit Swinkels -3(190-193). Peter van der Linden en Jan van der Aa schoten met de longbow en nieuwkomer Driejan (Pieter Breugel) met een barebow.

Riky van Acht en Ad van Aarle zorgden ervoor dat iedereen op tijd zijn drankje had en zij gingen rijkelijk rond met warme bitterballen.

Donderdag 8 november gaan wij op bezoek in Lieshout.