Koning Gerrit blijft aan de top

Gerrit Swinkels heeft in het voorbije jaar zijn koningstitel stevig bevestigd. In de jaarlijkse gemiddelde competitie, die in augustus is geëindigd, kwam hij als eerste uit de bus met 178 wedstrijdpunten. Deze punten verzamelde hij op 35 oefenavonden; zijn totaalscore was 7970 punten.

Gerard Kluijtmans eindigde als tweede met 83 wedstrijdpunten en een totaalscore van 8486 punten. Tom van den Brand eindigde niet alleen op de derde plaats, maar was ook topdeelnemer omdat hij 42 trainingsavonden had bezocht. Hij behaalde 52 punten met een totaalscore van 8974.

Iedere deelnemer begint met een bepaald gemiddelde. In 30 pijlen kan hij voor 100 procent 300 punten schieten. Met een correctiefactor (100/(300 – gemiddelde) wordt zijn score die meer is dan zijn gemiddelde verhoogd.  Bijvoorbeeld: iemand heeft een gemiddelde van 200. De correctiefactor is dan 100 gedeeld door  300 minus 200, ofwel 100 gedeeld door 100 is 1. Nu schiet hij 220 ofwel 20 meer dan zijn gemiddelde. Dan krijgt hij 20 wedstrijdpunten.

Wie onder het gemiddelde schiet krijgt alleen het aantal onder het gemiddelde in mindering. Bijvoorbeeld: gemiddelde 200, score is 190. Dat levert op: 200-190 is 10 punten in mindering.

Het gemiddelde wordt telkens na vijf oefenavonden aangepast.

In de linker kolom van het menu staat de einduitslag van het seizoen 2017/2018.