Handboogbaan gesloten

In aansluiting aan het landelijk beleid en op aanwijzing van de Nederlandse Handboogbond is ons clubgebouw voorlopig gesloten tot 6 april 2020. Onze wekelijkse clubavond op maandag vervalt dus.

Ook onze gastvereniging Pieter Breugel heeft om dezelfde redenen besloten haar activiteiten bij ons op donderdag voorlopig op te schorten.

 

’t Vressels Bos beker naar Breugel

Donderdag 25 april j.l.; vanwege 2ePaasdag verviel de oefenavond op maandag en dus was het tijd voor de wisseltrofee van “Camping ’t Vressels Bos”. De opkomst was iets minder, maar niettemin was het enthousiasme groot. De schenkers, Piet en Maria Sanders konden dit keer niet komen, omdat zij in de namiddag hun pasgeboren kleindochter thuis kregen.

Acht schutters van Sint Antonius en vier van Pieter Breugel stonden aan de schietlijn. Evenals vorig jaar telden niet alleen de gebruikelijke scores, maar wiens pijl op de scheidingslijn tussen twee ringen doel trof mocht beide waarden noteren. Dat leverde soms aardige en verrassende resultaten op. Vooral was het de kunst om het lijntje tussen de roos en de inner-ten te treffen; een dergelijke treffer telde immers als 10 plus 10. Het was duidelijk, dat als je de randjes ervan af loopt, je de meeste punten scoort. Het was, zoals te verwachten was, een zeer geanimeerde wedstrijd.

Gelukkig voor Pieter Breugel en de familie Rouwendal bleef de beker behouden voor de Breugelaars, Jan Willem was de winnaar, waar Jolanda hem vorig jaar in de wacht kon slepen. De uitslag was:

1. Jan Willem Rouwendal(PB)           294 
2. Toon Relou                                        286
3. Tom van den Brand                         280
4. Gerard Kluijtmans                           278
5. Ariejan de Vroom(PB)                     252 bare bow
6. Gerrit Swinkels                                 248
7. Riky van Acht                                    234
8. Jan Nolle                                             206
9. Jolanda Rouwendal-Graaf(PB)       203
10. Peter van der Linden(PB)             190 (1xm)     hout
11. Jan van der Aa                                 190 (5xm)     hout
12. Martien van den Brand                 176

 

Toon Relou nieuwe koning

Toon Relou is zaterdag 20 april j.l. onze nieuwe koning geworden als opvolger van Gerard Kluijtmans. Met deze titel zette Toon een prachtige prestatie neer in zijn 41-jarige schuttersloopbaan. Dat was zeker te danken aan zijn standvastige houding, waarin hij zich door niets en niemand liet beïnvloeden. 
In de voorronde van dertig pijlen zette Toon zijn bedoelingen neer: de hoogste score van de overige deelnemers, 203 punten. De daaropvolgende afvalronden vergden het uiterste van iedereen, want wie in drie pijlen de laagste score had, kon zijn materiaal inpakken. Toon Relou, de gebroeders Tom en Martien van den Brand en Jan van der Aa gingen over naar de halve finale. De echte strijd om de titels ging over vijf sets van elk drie pijlen. Wie met de drie pijlen het hoogst scoorde kreeg twee setpunten. Wie het eerst zes setpunten wist te behalen was winnaar. Martien van den Brand en Jan van der Aa gingen om de titel van ridder. Martien won meteen de eerste twee sets. Jan van der Aa ging met de volgende twee sets aan de haal. In de laatste set scoorde Martien 26 en Jan met zijn kale longbow slechts 10 punten. 

De strijd om de koningstitel ging tussen Tom van den Brand en Toon Relou. Hier gingen de twee schutters tegen elkaar op, want om beurten wonnen zij een set. In de vijfde set moest de beslissing vallen. Die wist Toon met een score van 23 te winnen van Tom die maar 11 punten wist te vergaren. 
Voor Toon was de strijd nog niet gestreden, want als de nieuwe koning moest hij proberen om keizer Gerrit Swinkels van de troon te stoten. Die strijd ging op en af. Na vijf sets hadden zij ieder 5 setpunten. Bij zo’n gelijke stand moet een zogeheten shoot-off de beslissing brengen; de pijl van de schutter die het dichtst bij het midden van het doel komt, is winnaar. Dat was dit keer overduidelijk, want Gerrit scoorde slechts een 2 en Toon een flinke 6. Mocht Toon in de komende twee jaar zijn koningstitel behouden dan is hij de nieuwe keizer. Gerard Kluijtmans kreeg de titel van nar.
De complete uitslag staat in het menu onder Koning schieten uitslag.

Pieter Breugel
De traditionele koningsstrijd bij Sint Antonius had dit jaar een primeur. De schutters van handboogvereniging Pieter Breugel hebben al enkele jaren onderdak in Nijnsel. Ook de schutters van deze club streden zaterdag om de koningstitel. Koning werd wederom André der Kinderen, prins Ariejan de Vroom, ridder Jan Willem Rouwendal. Wicher Fekken werd koning van de houtschutters.

v.l.n.r.: Toon Relou, Tom van den Brand, Martien van den Brand, Gerard Kluijtmans

Handboogschieten houdt het lichaam soepel en de geest actief

Het mooi weerseizoen is op komst en daarmee vragen velen zich af: “Wat zal ik vanmiddag eens gaan doen?” Goede vraag, want er is genoeg te doen en heel veel afwisseling voor jong en oud. Vooral voor de ouderen is het de moeite waard om na te denken hoe zij de vrije tijd buiten gezond en vooral doeltreffend door kunnen brengen. Het ligt misschien niet voor de hand, maar heb je al eens gedacht aan de handboogsport?

Handboogschieten is absoluut geen krachtsport, maar wel een die het concentratievermogen aanspreekt, die het lichaam soepel en de geest actief houdt. Handboogschieten kun je tot op hoge leeftijd beoefenen. Handboogschutterij Sint Antonius kan daarover al 130 jaar een hartig woordje meespreken. Diverse leden van respectabele leeftijd weten nog steeds respectabele scores te behalen. En zijn de scores een keer wat minder: geen probleem: volgende keer beter.

Handboogschutterij Sint Antonius heeft aan de Industrieweg 18 in Nijnsel een geheel eigen accommodatie. Daar is het ’s middags goed toeven als het zonnetje schijnt. Vanaf 18 meter richten de schutters hun pijlen op het doel. En is het weer wat minder, dan verhuist het gezelschap naar binnen om vanaf 25 meter het doel te raken.

De beginnende schutters krijgen in rustige stapjes de fijne kneepjes van de sport bijgebracht. Dat begint overigens op korte afstand. Al naargelang de resultaten gaat het doel verder weg. De ervaring leert, dat dit vrij snel gaat. Het is zeker de moeite waard om kennis te maken met deze sport. De uitvlucht “Dat kan ik toch nooit” komt bij ons niet voor. Sterker nog: de praktijk leert het tegendeel.

Met ingang van mei is iedereen op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur welkom op de schietbaan. De kosten? Daar hebben we het niet over. De club heeft voldoende materiaal om te gebruiken.

Krijgsman Soranus uit Lieshout komt op bezoek

Na enkele telefoontjes hadden we de draad weer opgepakt om elkaar jaarlijks twee keer te ontmoeten. Dit keer kwam Krijgsman Soranus maandag 24 september bij ons op bezoek. Zij hadden een team van acht schutters. Wij, vijf schutters, kregen steun van vier Pieter Breugelschutters (Jolanda en Jan-Willem Rouwendal, Peter van der Linden en Ariejan). Ook nu weer hadden we afgesproken om te schieten om het gemiddelde van elke vereniging.

Onze gasten schoten in totaal 60 punten boven hun gemiddelde. Wij zaten er 43 onder en Pieter Breugel kwam op 17 punten in de plus. Dat leverde voor ons -43+17=-26 punten op. Daarmee waren wij dus winnaar.

Onze individuele resultaten waren: Jan van der Aa -17(88-105); Tom van den Brand -13(169-182); Gerard Kluijtmans -16(177-193); Toon Relou +6(158-152); Gerrit Swinkels -3(190-193). Peter van der Linden en Jan van der Aa schoten met de longbow en nieuwkomer Driejan (Pieter Breugel) met een barebow.

Riky van Acht en Ad van Aarle zorgden ervoor dat iedereen op tijd zijn drankje had en zij gingen rijkelijk rond met warme bitterballen.

Donderdag 8 november gaan wij op bezoek in Lieshout.

Koning Gerrit blijft aan de top

Gerrit Swinkels heeft in het voorbije jaar zijn koningstitel stevig bevestigd. In de jaarlijkse gemiddelde competitie, die in augustus is geëindigd, kwam hij als eerste uit de bus met 178 wedstrijdpunten. Deze punten verzamelde hij op 35 oefenavonden; zijn totaalscore was 7970 punten.

Gerard Kluijtmans eindigde als tweede met 83 wedstrijdpunten en een totaalscore van 8486 punten. Tom van den Brand eindigde niet alleen op de derde plaats, maar was ook topdeelnemer omdat hij 42 trainingsavonden had bezocht. Hij behaalde 52 punten met een totaalscore van 8974.

Iedere deelnemer begint met een bepaald gemiddelde. In 30 pijlen kan hij voor 100 procent 300 punten schieten. Met een correctiefactor (100/(300 – gemiddelde) wordt zijn score die meer is dan zijn gemiddelde verhoogd.  Bijvoorbeeld: iemand heeft een gemiddelde van 200. De correctiefactor is dan 100 gedeeld door  300 minus 200, ofwel 100 gedeeld door 100 is 1. Nu schiet hij 220 ofwel 20 meer dan zijn gemiddelde. Dan krijgt hij 20 wedstrijdpunten.

Wie onder het gemiddelde schiet krijgt alleen het aantal onder het gemiddelde in mindering. Bijvoorbeeld: gemiddelde 200, score is 190. Dat levert op: 200-190 is 10 punten in mindering.

Het gemiddelde wordt telkens na vijf oefenavonden aangepast.

In de linker kolom van het menu staat de einduitslag van het seizoen 2017/2018.

 

Oogstfeest en handboog gaan prima samen

Het jaarlijkse oogstfeest op Hoeve Strobol staat in het teken van hoe onze voorouders de oogst binnen haalden en met allerlei ambachten de kost probeerden te verdienen. Ontspanning was er in die tijd ruim voldoende, zoals muziek, zang, dans en creatieve handvaardigheid. De handboogsport was voor de mannen een wekelijkse activiteit op zaterdag en zondag. Traditiegetrouw was handboogschutterij Sint Antonius aanwezig om de bezoekers te laten kennis maken met deze sport, die door jong en oud is te beoefenen. Zelfs de allerkleinste bezoekers vonden het maar wat spannend om met een echte boog te schieten.

Het moet gezegd worden, dat er zich aardig wat talent  ontpopten. Sommige kwamen zelfs een paar keer terug om de boog te spannen; en de resultaten? Net zo goed alsof ze jaren ervaring hadden.

Onder een lommerrijk gedeelte hadden we twee doelen opgesteld op een afstand van tien meter. Verdwalende pijlen werden geweerd door een speciaal net. Overigens waren er nauwelijks verdwalers. Ook dit jaar hadden wij weer flinke hulp gekregen van drie collega’s van Pieter Breugel. Zij zorgden ook nog eens voor een aardige mondelinge promotie.

 

Johan blijft keizer

Johan Schepers blijft onze keizer

Onder grote belangstelling van clubleden sponsors en familieleden heeft Johan Schepers zondag 24 juni zijn titel als keizer met klinkende scores behouden. Volgens traditie was hij uitgedaagd door Gerrit Swinkels. Deze was in drie voorgaande jaren koning geworden en zou daardoor keizer worden mits hij de regerende keizer zou verslaan in een tweegevecht van dertig pijlen.

Volgens traditie werd Johan thuis door sponsor Autofirst Martien van den Brand opgehaald in een super deftige Audi-cabrio. Koning Gerrit wachtte andere schutters de keizer op bij de poort.

Het bestuur had Riky van Acht en Ad van Aarle aangewezen om de scores te noteren. In tegenstelling tot de wedstrijd in 2010 werd nu geschoten van binnenuit op 25 meter. Dat was voor de toeschouwers aangenamer; buiten was het nog wat frisjes. Op het projectiescherm waren de scores en de tussenstanden goed te volgen.

Gerrit kreeg baan 5 en Johan baan 7 toegewezen. Om op te warmen kregen zij twee proefseries van elk twee pijlen. Daarna begon het echte werk.

Helaas was Gerrit niet opgewassen tegen de scores van Johan. Johan scoorde de ene tien na de andere. Gerrit bleef onverstoorbaar; in de eerste helft zat het hem niet mee. Na een korte pauze herstelde hij zich. Helaas was de achterstand te groot. Ondanks de achterstand stuurde hij zijn pijlen vakkundig naar het geel.

Uiteindelijk kwamen de pijlen van Johan maar liefst een en twintig keer in de roos terecht; zijn laagste score was een 8. De eindstand was: Johan 290 punten en Gerrit 234 punten. Daarmee bleven de overige titels in handen van de schutters die deze in januari al hadden behaald: Gerrit Swinkels koning, Gerard Kluijtmans prins en Jan Nolle ridder.

Na de felicitaties konden de aanwezigen aanschuiven aan een welverzorgde warme braadschotel van sponsor Keurslager Kluijtmans.

Voor de uitslag klik op:  keizer koning 24 juni 2018

De foto’s zijn gemaakt door onze collega’s van Pieter Breugel Jan-Willem en Jolanda Rouwendal.

Present op de koningspelen

Basisschool Nijnsel vroeg ons, of we dit jaar weer aanwezig konden en wilden zijn bij de koningspelen op 20 april. De kinderen vonden het schieten altijd heel fijn om te doen, zo liet mijnheer Carlo van Kronenburg ons weten. Natuurlijk deden we mee. Zoals elk jaar hadden we onze “schietbaan” op het sportpark ingericht. Om 10.15 uur ontvingen we de eerste groep enthousiastelingen. Ze konden er wat van; er zaten diverse talenten bij. Tot aan 13.45 hebben we, met onderbreking van een pauze, aardig wat jongelui kunnen laten schieten. Dat alles onder een stralende zon.