Privacyverklaring

Privacy wetgeving AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) De wetgeving moet de bescherming van persoonsgegevens verbeteren en ervoor zorgen dat personen zelf de controle over deze gegevens hebben.

Via onderstaande link ziet u meer informatie

AVG Antonius Privacyverklaring